Go to content

Teambuilding a adrenalin

Podmínky a doporučení

Bungee jumping u nás můžete absolvovat, pokud vážíte od 50 do 110 kg. Zájemci mladší 18 let potřebují písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Při registraci ke skoku každý účastník podepisuje prohlášení.

Zdravotní rizika

Při tomto sportu dochází k nezvyklému namáhaní kloubů, páteře a srdce a proto by ho neměli podstupovat jedinci po operaci kolen, páteře nebo při srdečních potížích. Každý účastník podepisuje následující prohlášení:

"Já, účastník (účastnice) prohlašuji, že nemám či netrpím chorobami a poruchami zdravotního stavu:

 • onemocnění srdce a cév včetně cévních anomlálií
 • onemocněním dýchacích cest včetně zánětů horních cest (mj. rýma, zánět vedlejších nosních dutin)
 • stavy po úrazu
 • omezením pohyblivosti
 • poruchami krevního tlaku
 • stavy po infarktu
 • onemocněním nervového systému
 • epilepsií
 • vadou páteře
 • cukrovkou
 • závratěmi
 • duševními poruchami
 • vážnou oční vadou
 • chorobou vnitřních orgánů
 • stavem po operaci

Prohlašuji, že nejsem těhotná. Netrpím ani jinými poruchami a onemocněními, které by mohly omezit moji schopnost zúčastnit se skoku. Nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Jsem starší 18-ti let nebo mám souhlas svého zákonného zástupce."

V případě pochybností konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem.